d60 Lotte Tue Munk
+45 3211 6660 | lta@d60.dk
IT support Lars Kock Larsen
+45 3168 1266 | ithelpdesk@d60.dk
Rådgivning og procesanalyse Robert Svarer Olivarius
+45 4058 0002 | rso@d60.dk

Danske Commodities

Danske Commodities er en danskejet virksomhed, der handler med energi og klimaprodukter. Siden 2004, hvor Danske Commodities blev stiftet, er virksomheden vokset med rekordfart og er i dag repræsenteret i over 30 lande med mere end 450 ansatte og en omsætning på 14,4 milliarder i 2013. Det skyldes blandt andet en benhård satsning på it.

Torben Nordal Clausen (CEO 2010-2014) tiltrådte som direktør i Danske Commodities som medarbejder nr. 31 i 2010 og lancerede kort efter sin ansættelse strategien Passion for Energy, som indeholdte tre søjler: ”Develop our people, our business and our systems”. Strategien skulle understøtte visionen om at blive den mest værdiskabende, fleksible og innovative leverandør på markedet. “Building our Systems: Access to live date anywhere and anytime. Less time searching – more time thinking” blev skrevet ind som et af de tre hovedmål i Danske Commodities’ strategi.

At sætte it-systemerne på samme niveau som mennesker og forretning har været en afgørende beslutning, som har givet Danske Commodities en klar konkurrencefordel.

It var ligeså afgørende for vores fremtidige succes som forretningen og menneskerne, hvis vi skulle lykkes med vores vision,” udtaler Torben Nordal Clausen og fortsætter, ”It skal følge forretningen som en skygge og kunne skifte retning sammen med forretningen.

Opgaven

Danske Commodities' stærke vækst har betydet et øget behov for fremtidssikrede it-løsninger. Danske Commodities anvender dagligt store mængder af data fra hele Europa om alt fra vind, sol og vandstand til produktion, forbrug mv. til at analysere, hvordan udbud og efterspørgsel ser ud på klima- og energimarkedet i Europa. På den baggrund hjælper Danske Commodities sine kunder med at sikre, at de kan købe og sælge på det rette tidspunkt.

Disse oplysninger genererer data i så store mængder, at det ville svare til omkring 5 mio. linjer i et Excel-ark. Derfor var det blandt andet afgørende for Danske Commodities at have høj datakvalitet, automatiserede arbejdsgange og strømlinede processer.

Vi vidste, at business casen på it-udvikling var god, men ikke i detaljer. Det betød mere for os at få noget hurtigt end at tænke for længe. I vores branche lever vi af viden og hurtige beslutningsprocesser og af at gå efter de muligheder, der opstår. At give sig i kast med denne form for udvikling kræver, at man har tillid sine partnere”, udtaler Torben Nordal Clausen.

Løsningen

d60 har til Danske Commodities udviklet et forretningssystem, som understøtter alle forretningsgange - fra handelsregistrering til controlling og fakturering. Dette sikrer blandt andet, at alle medarbejdere agerer på baggrund af den samme viden.

Løsningen til Danske Commodities er skræddersyet og består af to hovedområder: Et handelssystem og en Business Intelligence-løsning. I handelssystemet har Danske Commodities konstant overblik over deres positioner og et fuldt indblik i deres handler, leverancer og kunder. Med Business Intelligence-løsningen kan Danske Commodities optimere deres forretning på baggrund af automatiserede rapporter med information om blandt andet cashflow, debitorrisiko, lageropgørelser og værdiansættelser på de enkelte handler.

Konstant forandring

Danske Commodities' hastige vækst og konstante forretningsudvikling betyder, at der kontinuerligt opstår nye behov til systemet, som d60 i samarbejde med Danske Commodities udvikler og implementerer.

Danske Commodities’ it-systemer understøtter i dag virksomheden på flere kerneområder, som samlet skaber det optimale grundlag for høj performance – både ved at bevare tempoet i dagligdagen og hurtigt omstille sig til nye betingelser, markeder og initiativer. Løsningen omfatter for eksempel:

  • Håndtering af standardopgaver (effektiv drift)
  • Levering af komplekse services (bedre kundeservice)
  • Understøttelse af arbejdsprocesser (tilpasset)
  • Hurtig omstilling til nye/ændrede markedsforhold (fleksibilitet)

 

Fleksible systemer

Agilitet og fleksibilitet er afgørende, når man opererer i en branche, hvor betingelserne ændrer sig hurtigt, og nye muligheder opstår hele tiden. Danske Commodities har fra starten prioriteret fleksibiliteten, så de kan komme først ud på nye markeder.

Torben Nordal Clausen udtaler:

 ”Lad være med at køre hele forretningen ind i en platform, som alligevel aldrig vil passe til alle de komplekse transaktioner, individuelle virksomheder håndterer. Vi har fra starten satset på at udvikle agile enheder, som spiller sammen med ERP-systemet. Det betyder også, at vi kan skifte gear undervejs, så vi aldrig stopper op for at skifte hele systemet ud”.

For os har det handlet meget om at sikre en organisation, som både kan skabe og håndtere den vækst, vi har oplevet. Momentum giver gearing på vækst og holder organisationen spændstig og vækstparat i hoved og hænder. Det skal it-systemerne også være. I vores branche opstår og forsvinder markeder hurtigt, og kan it-systemerne ikke følge med, så taber man.

Levér mere end konkurrenterne

For at opnå visionen om at være den mest værdiskabende, fleksible og innovative leverandør skulle Danske Commodities ikke blot have en effektiv drift med stabile it-systemer, men også en fleksibel understøttelse af mere komplekse services. Når det kommer til digitalisering, kan der netop være stor værdi i at se på de komplekse processer frem for bare standardopgaverne. Selvom der er flest standardopgaver i en virksomhed, er det ofte de komplekse undtagelser, som fylder mest ressourcemæssigt og udgør en større risiko for fejl. For Danske Commodities er de komplekse sager et kernemarked. Torben Nordal Clausen siger:

En af vores kerneværdier er at være fleksible over for kunderne. Vi ønsker at være den mest fleksible partner, som altid kan løse kundernes udfordringer inden for de rammevilkår, de agerer under. Derfor har vi også sikret os, at vi kan håndtere de komplekse transaktioner. Vi skal slås om marginalerne, og vinderen bliver den, der har de bedste systemer, ikke den der har flest mennesker”.

Få mest ud af medarbejdernes kompetencer

For Danske Commodities er det klart, at det er medarbejderne, som skal drive væksten hjem. Derfor har udviklingen af it-systemerne haft til formål at give medarbejderne de bedste betingelser for at præstere. Torben Nordal Clausen fortæller:

Vores vigtigste aktiv er vores medarbejdere, og vi har fra starten brugt it til skridt for skridt at gøre det nemmere for vores medarbejdere at tage gode beslutninger.Vi har arbejdet meget med at skabe fokus for den enkelte medarbejder. Klart ansvar og klart fokus skaber resultater. Som leder er det vigtigt at uddelegere og give ansvar. Vi lever af at have stærke, kompetente medarbejdere, og med vores it-systemer sikrer vi, at de har den fornødne viden til at kunne træffe værdiskabende beslutninger til gavn for vores kunder.

De rette it-løsninger

At få den rette systemunderstøttelse er langt hen ad vejen et spørgsmål om at blive bevidst om sin forretning - hvor den står i dag, og hvor den skal være i morgen. Danske Commodities opererer i et stærkt foranderligt marked, så fleksibiliteten og muligheden for at rykke hurtigt blev prioriteret højest.

Vores systemer matcher i dag præcis vores behov i forhold til den måde vi arbejder på og vores behov for hurtig omstilling for at komme ud på nye markeder og tilpasse vores systemer til vores kunders behov. Vi minimerer mængden af fejl, og vi optimerer udnyttelsen af medarbejdernes kompetencer. Vi ville have de bedste it-systemer, og det har vi fået. Men det er også vigtigt at gøre sig klart, at det er en løbende udvikling at blive ved med at ligge forrest. Derfor er det så vigtigt at have fleksible løsninger, og det er præcis dét, d60 har leveret.

Det var vigtigt for os at få en partner ind, der forstod vores forretning, og som kunne levere en dynamisk og skalerbar løsning, der fulgte med udviklingen på nye markeder og forretningsområder. Kravene til løsningen har ændret sig konstant, og her har d60 forstået at følge med og levere en løsning, der fungerer optimalt til lige netop vores forretningsbehov.

Torben Nordal Clausen CEO (2010-2014), Danske Commodities

Viden