d60 Lotte Tue Munk
+45 3211 6660 | lta@d60.dk
IT support Lars Kock Larsen
+45 3168 1266 | ithelpdesk@d60.dk
Rådgivning og procesanalyse Robert Svarer Olivarius
+45 4058 0002 | rso@d60.dk

Global Risk Management

Virksomheden

Global Risk Management er en del af den internationale gruppe United Shipping and Trading Company A/S (USTC), som er et af Danmarks største selskaber og et af de førende i verden inden for handel med og risikostyring af brændstof til skibe.

Global Risk Management er leverandør af kundetilpassede fastprisaftaler på brændstof. Selskabet kombinerer viden om oliemarkedet, økonomi og transport for at hjælpe kunderne med at sikre sig mod udsving i udgifterne til brændstof.

Udfordring

Global Risk Management ønskede derfor en skræddersyet løsning til procesintegration mellem deres interne systemer og med dataintegration til eksterne dataleverandører, der anvender forskellige kommunikationsplatforme og beskedsystemer.

Løsning

Global Risk Management har fået et it- landskab, der understøtter deres forretningsprocesser gennem hele værdikæden – fra indledende kontakt, salg og trading til rapportering og fakturering. Løsningen er baseret på en SQL database, der er integreret til en række kildesystemer, både interne og eksterne. Heri samles alt relevant information, så det dermed er muligt at køre rapportering, controlling, performancestyring osv. på tværs af systemer. Formålet er at reducere transaktionsudgifter, etablere en skalerbar platform, samle og bruge viden bedre, automatisere manuelle rutiner og få mere tid til mere værdiskabende opgaver.

Global Risk Management er i dag mere fleksible og kan handle hurtigere. Forretningen er mere skalerbar og kan håndtere flere daglige transaktioner og sæson- og konjunkturudsving bedre.

Løsningens fundament (Teknisk)

Der er i løsningen etableret avanceret dataintegration til et Microsoft SQL-baseret data warehouse, hvori data fra kundens systemer samles. Kommunikationen er baseret på vidt forskellige teknologier, alt efter hvad det tilstødende system tillader, f.eks. flydende integration via FTP, XML og SQL, men ligeledes integrationer som er baseret på manuel bearbejdning af data til/fra eksempelvis Access, tekstfil eller Excel.

Eksempler fra løsningen

Cash Flow

Formålet med cashflow-modellen er at monitorere likviditeten i Global Risk Management. Global Risk Management ønskede et overblik over det fremtidige cashflow baseret på åbne aktiviteter. Hermed blev de i stand til løbende at have et overblik over kommende likviditetsbehov, samt sikre at virksomheden navigerer inden for aftalte rammer og har den nødvendige likviditet til rådighed. Aktiviteterne bestod primært af finansielle handler på råvarer registreret i selskabets Treasury Management system.

Dette sammenholdt med markedsdata indsamlet fra markedsdataleverandører, kontraktstyring samt data fra deres ERP system blev grundlaget i en cashflow rapport leveret via Microsoft Reporting Services. Rapporten leverer ligeledes en stresstest af cashflowet.

Self-service BI

Baseret på DW og kuber har medarbejdere ved Global Risk Management mulighed for at sammensætte rapporter efter behov. Nogle rapporter udsendes med faste schedules, andre mappes og modeleres i reporting services af hver enkelt bruger og sammensættes efter behov. Rapporter bruges både internt og eksternt.

Via CRM kan hver enkelt medarbejder selv sammensætte rapporter, hvor de hurtigt kan få et indblik i hver enkelt kunde fra mange niveauer.

Herudover udsendes i bestemte schedules faste rapporter til relevante forretningsbrugere.

Global Update

Global Update er et forretningssystem, som understøtter processer i en virksomhed, der køber og sælger finansielle produkter, primært oliederivater. En vigtig del af Global Update er integrationer til virksomhedens øvrige systemer, såsom CRM, treasury og markedsdata m.fl., som skaber muligheden for at overvåge aktivitet på tværs af systemer ét sted samt udvikle forretningsløsninger, som læner sig op ad eksisterende informationer.

Værdien ligger i at kunne ensrette processer, automatisere datakonsolidering og dermed øge forretningsvolumen, samtidig med at overblik og handlekraft forbedres væsentligt. Dette er alfa og omega i et volatilt marked, hvor den operationelle risiko er høj.

d60 har udviklet et website, som indsamler data fra forskellige systemer og viser disse fra forskellige aspekter. Websitet understøtter den følgende proces gennem hele virksomheden:

Global Case

Om Global Update og samarbejdet med d60 udtaler Business Process Coordinator, Max Christian Boas:

"Systemet Global Update er en afgørende og vigtig del af vores forretningsmodel, som fordrer fleksibilitet og kundetilpassede løsninger. d60 har i udviklingen og den løbende drift været en troværdig og beredt samarbejdspartner, som i alle faser har givet den nødvendige kompetence og support, der er central ved valg af ekstern leverandør"

 

Global Update er afgørende for forretningsmodellen

Systemet Global Update er en afgørende og vigtig del af vores forretningsmodel, som fordrer fleksibilitet og kundetilpassede løsninger. d60 har i udviklingen og den løbende drift været en troværdig og beredt samarbejdspartner, som i alle faser har givet den nødvendige kompetence og support, der er central ved valg af ekstern leverandør

Max Christian Boas Business Process Coordinator

Viden