d60 Lotte Tue Munk
+45 3211 6660 | lta@d60.dk
IT support Lars Kock Larsen
+45 3168 1266 | ithelpdesk@d60.dk
Rådgivning og procesanalyse Robert Svarer Olivarius
+45 4058 0002 | rso@d60.dk

Jyllands-Posten

Fra BI-strategi til leverancer

d60 har samarbejdet med Jyllands-Posten om to forskellige typer Business Intelligence-forløb. Disse omfattede dels en analyse af JP’s eksisterende Business Intelligence set-up og dels konkrete leverancer til realiseringen af de strategiske mål.

Fra AS-IS til TO-BE

Det første forløb drejede sig om en analyse af platforme og struktur i det eksisterende Business Intelligence set-up med henblik på at levere input til den fremtidige strategi.

Forløbet omfattede 14 dage med interviews og kortlægning af AS-IS situationen, hvor d60’s konsulenter kortlagde, hvordan det eksisterende dataflow fungerede, og i hvor høj grad det understøttede forretningens behov. Forløbet resulterede i en afsluttende rapport med anbefalinger til JP’s Business Intelligence TO-BE.

Kim Øvlisen, Økonomichef i JP, udtaler om samarbejdet:

”Vi har oplevet, at konsulenterne var meget professionelle, kyndige og dygtige til at udnytte den begrænsede tid, der var til rådighed. Det var i det hele taget en god opstartsproces med fin forventningsafstemning, og vi har brugt den leverede rapport som input til vores strategiske arbejde.”

Eksemplarisk samarbejde

I det andet forløb har konsulenter fra d60 indgået i leverancer i JP’s BI-afdeling og har leveret dashboards og rapporter efter konkret beskrevne opgaver, som understøtter den nye strategi. Kim Øvlisen siger om arbejdet:

”Konsulenterne har været meget professionelle og kvalificerede. De kom hurtigt i gang med opgaverne og leverede på færre timer, end vi havde forventet, så vi er meget tilfredse.”

”Samarbejdet med d60’s kundeansvarlige har været eksemplarisk, og alt i alt har samarbejdet om både analyse og leverancer været super godt.”

 

Professionelle og kvalificerede

”Konsulenterne har været meget professionelle og kvalificerede. De kom hurtigt i gang med opgaverne og leverede på færre timer, end vi havde forventet, så vi er meget tilfredse.”

Kim Øvlisen Økonomichef i JP

Viden