d60 Lotte Tue Munk
+45 3211 6660 | lta@d60.dk
IT support Lars Kock Larsen
+45 3168 1266 | ithelpdesk@d60.dk
Rådgivning og procesanalyse Robert Svarer Olivarius
+45 4058 0002 | rso@d60.dk

Analytics

Høj performance afhænger i høj grad af evnen til at opnå indsigt i forretningen ud fra virksomhedens indsamlede data og omdanne denne viden til handlingsorienteret information på tværs af virksomheden - både lige nu og ude i fremtiden.

Analytics er løsningen, der kan give dig denne indsigt.

Logik i data

Analytics er et paraplybegreb, der dækker over en række sammenhængende teknologier, teknikker, algoritmer og metoder. Analytics er opstået som følge af voksende datamængder hos virksomhederne samt udvikling og modning af avancerede, matematiske og statistiske teknikker i den akademiske verden. Virksomheder har set muligheden i at granske store datamængder ved hjælp af disse teknikker og udnytte fundne trends og mønstre proaktivt.

d60 har specialiseret sig i analytiske løsninger og har gennem mange år leveret analytiske løsninger blandt andet baseret på vores kernekompetencer inden for Data Mining.

Muligheder
  • Give et indblik i fremtiden baseret på historik
  • Identificere mønstre og trends i store datamængder
  • Spotte uregelmæssigheder i data til for eksempel at reducere svindel
  • Score kunder ud fra loyalitet og værdi for eksempel som et værktøj til at optimere salg
Organisatorisk forankring og operationalisering

Forudsætningen for at indfri de forretningsmæssige målsætninger i et Analytics-projekt er, at den opsamlede viden anvendes aktivt. Derfor vil en væsentlig delopgave vedrøre operationalisering af løsningen. Operationalisering kan antage mange forskellige former, men typisk vil det involvere integration til din virksomheds IT-systemer. En Analytics-model, der scorer kunder ud fra deres profitabilitet, får først værdi i det øjeblik eksempelvis front-office-medarbejdere får adgang til - og mulighed for at agere - på denne viden fx via CRM systemet.

eBay Classifieds Denmark

Med analytisk CRM ved vi hvilke produkter, vi skal sælge til hvilke kunder. Vi ved også hvordan, vi bedst kontakter dem og med hvilken frekvens. På den måde undgår vi at genere vores kunder med for mange opkald eller irrelevant information.

Analytisk CRM betyder, at vi møder vores kunder som partnere og rådgivere, fordi vi har en viden om, hvad der konkret giver værdi for den enkelte kunde og endnu vigtigere, hvad der ikke giver værdi for en given kunde.

Carsten Ostenfeldt Jensen Head of Information Systems

Viden