d60 Lotte Tue Munk
+45 3211 6660 | lta@d60.dk
IT support Lars Kock Larsen
+45 3168 1266 | ithelpdesk@d60.dk
Rådgivning og procesanalyse Robert Svarer Olivarius
+45 4058 0002 | rso@d60.dk

Forankring og kompetencecenter

At få mest ud af sine data kræver dels, at man har et overblik over fundamentet, og dels at man har de rette kompetencer til at tage beslutninger, prioritere udviklingen og forankre løsningen bredt i virksomheden.

Udvikling er en proces

At få, have og udvikle en god it-løsning er en løbende proces, som bør forankres bredt i virksomheden. Derfor er det vigtigt at få inddraget organisationen tidligt i processen og skabt den rette organisationsstruktur til at sikre løbende uddannelse og udvikling af løsningen og medarbejderne.

Vi anbefaler at sikre forankring og brugerinddragelse på tre niveauer:

  • Før: Sikre at man har det rette overblik over fundamentet og forståelse for behov.
  • Under: Sikre at man har de rette kompetencer til at tage beslutninger om udviklingen, samt viden om aktuelle behov.
  • Efter: Sikre at man har den rette organisation til at fastholde og udvikle viden i virksomheden.
Kompetencecenter

Vi anbefaler at samle nøglepersoner i kompetencecentre, som kan sikre, at de rette personer inddrages på de rette tidspunkter. Her kan man samtidig sikre dokumentation for beslutninger og løsninger, samt at relevante medarbejdere løbende modtager uddannelse.

Det kan vi hjælpe med
  • At kortlægge virksomhedens it-systemer, data, processer og behov.
  • At skabe forståelse for værdien af data i virksomheden og den måde, den anvendes på.
  • At identificere forhindringer i organisationsopbyggelsen.
  • At sikre at I har de rette kompetencer til at udnytte data i dag og på sigt.
  • At opbygge et kompetencecenter, som kan sikre intern uddannelse og dokumentation for løsningerne.