d60 Lotte Tue Munk
+45 3211 6660 | lta@d60.dk
IT support Lars Kock Larsen
+45 3168 1266 | ithelpdesk@d60.dk
Rådgivning og procesanalyse Robert Svarer Olivarius
+45 4058 0002 | rso@d60.dk

Skab konkurrencefordele med it

I virksomhedens it-systemer og data ligger store muligheder for at skabe konkurrencefordele. Det er vigtigt at have et samlet overblik over virksomhedens data og systemunderstøttelse; hvordan disse udnyttes i dag, og hvor der ligger muligheder for at skabe merværdi i fremtiden – enten for medarbejdere, ledelse eller kunder.

  • It kan understøtte forretninger, så processer automatiseres med øget effektivitet og frigørelse af både økonomiske og menneskelige ressourcer som en direkte følge.
  • It kan også bruges som et strategisk redskab til at skabe konkurrencefordele ved fx at levere merværdi til kunderne eller udvikle nye produkter og services.
Analyser og interviews

Vi anbefaler at lave en 360 graders analyse af datafundamentet og brugen, samt behov og muligheder fremadrettet. En sådan analyse består af:

  • En teknisk og forretningsmæssig gennemgang af virksomhedens nuværende datastrømme.
  • En kortlægning af de data og informationer, der findes i virksomhedens forskellige it-systemer.
  • En række strukturerede interviews med medarbejdere og ansvarlige fra hele organisationen om deres brug af og behov for data fremadrettet.

 

På denne måde får man et billede af virksomhedens nuværende as-is situation. Analysen giver et overblik over, hvilke data der er behov for fremadrettet for at skabe dybere indsigt i forretningen, optimere processer og tage bedre beslutninger.

Samtidig giver den et billede af, hvor virksomheden potentielt kan skabe nye ydelser og produkter. Den indsigt, data kan skabe, har ikke nødvendigvis kun værdi for virksomheden selv, men kan udgøre en vigtig del af den serviceydelse, I tilbyder jeres kunder. 

Udnyt potentialet

Standardsystemer er gode til simple arbejdsgange, men knapt så gode til understøttelse af komplekse processer. Den gode nyhed er, at dette med al sandsynlighed også er en problematik, jeres konkurrenter slås med. Det kan man acceptere som en brancheudfordring, eller man kan angribe det som et punkt, hvor man for alvor kan give konkurrenterne baghjul og vinde på marginalerne.

I overvejelserne over hvorvidt man skal have standard eller custom, er det derfor vigtigt at identificere, hvor man skiller sig ud i dag, hvor man vil skille sig ud i fremtiden, og hvordan det rette mix af standard og skræddersyet derfor skal se ud.

”Vores systemer matcher i dag præcis vores behov i forhold til den måde, vi arbejder på, og vores behov for hurtig omstilling for at komme ud på nye markeder og tilpasse vores systemer til vores kunders behov.

Vi minimerer mængden af fejl, og vi optimerer udnyttelsen af medarbejdernes kompetencer.

Vi ville have de bedste it-systemer, og det har vi fået. Men det er også vigtigt at gøre sig klart, at det er en løbende udvikling at blive ved med at ligge forrest. Derfor er det så vigtigt at have fleksible løsninger, og det er præcis dét, d60 har leveret.”

Torben Nordal Clausen CEO, Danske Commodities (2010 - 2014)