d60 Lotte Tue Munk
+45 3211 6660 | lta@d60.dk
IT support Lars Kock Larsen
+45 3168 1266 | ithelpdesk@d60.dk
Rådgivning og procesanalyse Robert Svarer Olivarius
+45 4058 0002 | rso@d60.dk

Agil Udvikling

d60 leverancemodel sikrer at de løsninger vi udvikler, lever op til vores kunders strategiske fokus og løbende implementeres og forankres hos de medarbejdere, der skal bruge den.

Leverancemodellen er baseret på agile principper og inspireret af Scrum-metoden. Vi kalder leverancemodellen for Bedrock. Bedrock sikrer en effektiv leverance på et højt niveau. Vores kunder vil opleve:

  • At være helt tæt på udviklingsprocessen
  • At være i stand til at styre prioriteringen løbende
  • Hyppige leverancer af ny funktionalitet
Bedrock

Bedrock er baseret d60’s best practice inden for levering af BI- og softwareløsninger gennem agile udviklingsprincipper. Agil udvikling betyder, at vi i samarbejdet med kunden, prioriterer og nedbryder alle ønskede features til mindre dele og udvikler dem i sprints, som typisk varer 2-4 uger. Det giver hurtige resultater og samtidig maksimal mulighed for at styre projektets videre udvikling.

Roller og ansvar

Bedrock har til formål at opsætte de mest optimale rammer for samarbejde mellem jeres og vores organisation gennem en klar rolle- og ansvarsfordeling. Det sikrer, at alle ved, hvem der gør hvad og opretholder et højt informationsniveau i projektet.

Bedrock består af tre faser:
  • Initialisering: Indledningen af projektforløbet med analyser, prioritering, fastsætning af rammeforhold og praktisk opstart
  • Udvikling: Udviklingssprints, estimering, videndeling mv.,
  • Handover: Dokumentation, release management, support mv.
Bedrock har gjort estimering lettere

En udfordring i agile projekter kan være korrekt estimering. Agile projekter udvikler sig hele tiden. Med Bedrock har vi dog fået et værktøj til at estimere helt ned på små opgaver i ofte store og komplekse projekter

Viden